دفتر کانسپت:تهران -بلوار مرزداران-خیابان ابراهیمی-برج الوند

شماره تماس:02144216656

آدرس صفحات مجازی:

Instagram:etminanmehr.architect

https://www.chidaneh.com/users/etminanmehr

mail:etminanmehrmohammadreza@gmail.com

carpet s  site:www.etminanmehr.com