حضور گیاهان در زندگی فردی باعث افزایش کیفیت زندگی می شود  وهمچنین ار نظر روحی وروانی تاثیر بسزایی بر افراد خواهد گذاشت

لذا با توجه به ویژگی ها وخصوصیات متفاوت هرگل وگیاه با یکدیگر لازم است در وهله اول برای طراحی کاشت فضای زندگی ,بعد روانی افراد ساکن را در نظر داشت 

برای طراحی کاشت لازم است محیط اطراف را به خوبی شناخت همچون منابع طبیعی,اقلیم منطقه,شرایط آب وهوایی

تمامی گیاهان دارای خصوصیات بخصوصی چون شرایط نورگیری,ارتفاع,رنگ گل,زمان گلدهی,شرایط تکثیر,نوع خاک می باشدطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشت


معرفی خصوصیات گل داودی:

طول دوره زندگی:یکساله,دائمی

ارتفاع بوته:30 تا 150 سانت

شرایط خاک:نسبتا سبک وکمی اسیدی

شرایط نور:آفتاب

تکثیر:از طریق تقسیم بوته وکشت بذر

رنگ گل:از سفید تا قرمز-بنفش-زرد


معرفی خصوصیات زنبق دشتی:

ارتفاع:تا 60 سانتی متر

برگ:طویل و به رنگ سبز روشن

گل:دوتایی و به رنگ قرمز تا نارنجی وشیپوری شکل

زمان گلدهی:تابستان

تکثیر: ازطریق تقسیم بوته در اسفند ماه

طراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشتطراحی کاشت

معرفی خصوصیات گل ختمی:

ارتفاع:15 تا 250 سانتی متر

شرایط خاک:حاصلخیزی متوسط با زهکشی خوب

شرایط نور:آفتاب

رنگ گل:سفید-زرد-ارغوانی-صورتی

تکثیر:از طریق تقسیم بوته
معرفی خصوصیات گل تاج الملوک

طول دوره زندگی:دائم

ارتفاع:تا یک متر

شرایط خاک:معمولی,حاصلخیز

رنگ گل:سفید-آبی-بنفش-قرمز-زرد-صورتی

تکثیر:از طریق تقسیم بوته درپاییز وکاشت بذر